Статистика по группам
5

  • 100%
  • 80%
  • 60%
  • 40%
  • 20%
  • 0%
Kompaniyaning klassifikatorlar
13.64%
Sanoat klassifikatorlar
45.45%
Davlatlararo klassifikatorlar
6.82%
Umummilliy klassifikatorlar
25.0%
Xalqaro klassifikatolar
9.09%

Yangiliklar
29

1 Davlat soliq inspeksiyalar 04.06.2020
2 O'zbekiston Respublikasi banklarining filiallari 04.06.2020
3 Valyuta klassifikatori 04.06.2020
4 Ўлчам бирликлари классификатори 01.06.2020
5 Ўлчов бирликлари классификатори 01.06.2020
6 O`lchov birliklari klassifikatori 01.06.2020
7 O`lchov birliklari klassifikatori 01.06.2020
8 test 23.05.2019
9 Классификатор основных должностей служащих и профессий рабочих КОДП — 2019 21.05.2019
10 Классификатор основных должностей служащих и профессий рабочих КОДП — 2019 21.05.2019
11 Классификатор основных должностей служащих и профессий рабочих КОДП — 2019 21.05.2019
12 Хизматчиларнинг асосий лавозимлари ва ишчилар касблари классификатори — 2019 17.05.2019
13 Географик объектлар номлари реестри 27.11.2018
14 Xodimlarning lavozimi 28.08.2018
15 Xodimlarning lavozimi 2018 27.08.2018
16 Давлат хизматларининг ягона реестри 19.04.2018
17 Давлат хизматларининг ягона реестри 09.03.2018
18 Давлат хизматларининг ягона реестри 05.03.2018
19 one 11.08.2017
20 Классификатор гос органов 08.08.2017
21 Umumdavlat iqtisodiy faoliyat turlari bo`yicha klassifikatori 26.07.2017
22 Давлат органлари маълумотномаси 18.07.2017
23 Классификатор гос органов 04.07.2017
24 Классификатор гос органов 03.07.2017
25 Классификатор гос органов 30.06.2017
26 Tashqi iqtisodiyot faoliyatining tovar nomenklaturasi 01.05.2017
27 Umumdavlat iqtisodiy faoliyat turlari bo`yicha klassifikatori 18.04.2017
28 O'zbekiston Respublikasi Milliy standart kasblar klassifikatori 14.04.2017
29 Ma`muriy - hududiy tuzilma ob`ektlari ma`lumotlari to`plami 31.03.2017

Ma`lumotnomalar
39

1 Bitim xususiyati klassifikatori
2 Bojxona badallarni to`laganda preferentsiya, imtiyoz va boshqa xususiyatlar klassifikatori
3 Bojxona postlari klassifikatori
4 Bojxona tartibi klassifikatori
5 Bojxona to`lovlari klassifikatori
6 Bojxona to`lovlari klassifikatori
7 Bojxona to`lovlari klassifikatori
8 Davlat axborot resurslari va davlat organlarining axborot tizimlari ma'lumotnomasi
9 Davlat hukumati va xo`jalikni boshqarish organlarini belgilash tizimi
10 Davlat soliq inspeksiyalar
11 Dunyo mamlakatlari klassifikatori
12 Iqtisodiy faoliyat turlari bo`yicha mahsulot (tovar, ish xizmatlar) klassifikatori
13 Jinslar bo`yicha ma`lumotlar to`plami
14 Jismoniy shaxsni tasdiqlovchi hujjatlar ma'lumotnomasi
15 Ma`muriy - hududiy tuzilma ob`ektlari ma`lumotlari to`plami
16 Millatlar bo`yicha ma`lumotlar to`plami
17 O'zbekiston Respublikasi banklarining filiallari
18 Oliy talim ynalishlari va mutahassisliklari klassifikatori
19 O`zbekiston Respublikasi banklarining filiallari ma'lumotnomasi
20 O`zbekiston Respublikasi banklarining filiallari ma'lumotnomasi
21 O`zbekiston Respublikasi bank muassasalari va ularning bo`limlari haqida ma`lumot
22 O'zbekiston Respublikasi Milliy standart kasblar klassifikatori
23 O`zbekiston Respublikasi tashkiliy - huquqiy shakllari klassifikatori
24 Tashqi iqtisodiyot faoliyatining tovar nomenklaturasi
25 test
26 To`ldirishda ishlatiladigan xujjat va ma`lumot turlari klassifikatori
27 Tovarlarni joydan joyga o`tkazishdagi xususiyatlar klassifikatori
28 Transport turlari klassifikatori
29 Umumdavlat iqtisodiy faoliyat turlari bo`yicha klassifikatori
30 Valuta klassifikatori
31 Valyuta klassifikatori
32 Yetkazib berish shartlari klassifikatori
33 Географик объектлар номлари реестри
34 Географик объектлар номлари реестри
35 Географик объектлар номлари реестри
36 Географик объектлар номлари реестри
37 Классификатор гос органов
38 Классификатор направлений подготовки, профессий и специальностей среднего специального, профессионального образования КНППСПО 2018
39 Ўлчам бирликлари классификатори

© 2016 Klassifikatorlar